Over ons

Vereniging Bedrijventerrein Zoutman zet zich in voor:

1. Duidelijke afspraken tussen gemeente en ondernemers over:

 • basistaken en verantwoordelijkheden van de gemeente;  
 • kwaliteit en onderhoud openbare ruimte door gemeente: onderhoudsniveau C;
 • meer groen op het bedrijventerrein;
 • bewegwijzering;
 • gladheidsbestrijding;
 • bereikbaarheid.
 
2. De belangenbehartiging van ondernemers op het bedrijventerrein richting de gemeente en provincie over onderwerpen zoals:
 • revitalisering wegen;
 • toekomstige ontwikkeling bedrijventerrein Zoutman West en revitalisering Zoutman Oost;
 • parkeergelegenheid;
 • bereikbaarheid OV;
 • duurzaamheid;
 • brievenbussen.
 
3. Een veiliger bedrijventerrein door:
 • gezamenlijke beveiliging: camerabewaking en collectieve surveillance;
 • convenant met gemeente, politie, brandweer voor activiteiten Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO);
 • aanpak parkeerproblemen door handhaving door politie en boa;
 • brandpreventie door handhaving brandweer (opslag brandgevaarlijke materialen langs gevels, in brandgangen en vluchtroutes);
 • verbeteren onveilige verkeerssituaties;
 • vermindering aantal (onnodige) verkeersbewegingen;
 • inventarisatie locaties van AED defibrillatoren en samenwerking;
 • burgernet: vergroten van veiligheid;
 • meldkaart belangrijke telefoonnummers.
 

4. Een verbetering uitstraling door:

 • minimaal één keer per jaar schouw (schoon, heel en veilig) over het bedrijventerrein;
 • verbetering ondernemersklimaat;
 • verbetering leefbaarheid en sociale omgeving;
 • verbetering uitstraling bedrijventerrein;
 • verbetering uitstraling private kavels;
 • behoud waarde onroerend goed.
 
5. Collectieve inkoop
 • afvalverwerking (in onderzoek);
 • energie in samenwerking met Ondernemersplatform Bodegraven-Reeuwijk (OPBR);
 • bedrijfshulpverlening (BHV);
 • gladheidbestrijding;
 • bedrijfsabonnementen en afspraken bij lokale bedrijven.

 

Het lidmaatschap van Vereniging Bedrijventerrein Zoutman is gratis. De verenigingskosten worden uit het trekkingsrecht van Ons Fonds bekostigd. U dient zich wel te registreren als lid via het aanmeldingsformulier.