Over ons

Vereniging Bedrijventerrein Zoutman zet zich voor:

1. Duidelijke afspraken tussen gemeente en ondernemers over:

 • basistaken en verantwoordelijkheden van de gemeente  
 • kwaliteit en onderhoud openbare ruimte door gemeente: onderhoudsniveau B
 • meer groen op het bedrijventerrein
 • bewegwijzering
 • gladheidsbestrijding
 
2. De belangenbehartiging van ondernemers op het bedrijventerrein richting de gemeente en provincie over onderwerpen zoals:
 • revitalisering wegen
 • toekomstige ontwikkeling
  bedrijventerrein Zoutman West
 • aanleg rondweg
 • bereikbaarheid OV
 • vrachtwagenparkeerterrein
 • brievenbussen 
 
3. Een veiliger bedrijventerrein door:
 • gezamenlijke beveiliging: camerabewaking en collectieve surveillance
 • convenant met gemeente, politie, brandweer voor activiteiten Keurmerk Veilig Ondernemen
 •  aanpak parkeerproblemen door handhaving door politie en boa
 • brandpreventie door handhaving brandweer (opslag brandgevaarlijke materialen langs gevels, in brandgangen en vluchtroutes)
 • verbeteren onveilige verkeerssituaties
 • vermindering aantal (onnodige) verkeersbewegingen
 • inventarisatie locaties van AED defibrillatoren en samenwerking
 • burgernet: vergroten van veiligheid
 • meldkaart belangrijke telefoonnummers
 

4. Een verbetering uitstraling door:

 • twee keer per jaar schouw (schoon, heel en veilig) over het bedrijventerrein
 • verbetering ondernemersklimaat
 • verbetering leefbaarheid en sociale omgeving
 • verbetering uitstraling bedrijventerrein
 • verbetering uitstraling private kavels
 •  behoud waarde onroerend goed

 

Het lidmaatschap van Vereniging Bedrijventerrein Zoutman is gratis. De verenigingskosten worden uit het trekkingsrecht van Ons Fonds bekostigd. U dient zich wel te registreren als lid via het aanmeldingsformulier.