Ons Fonds

Stand van zaken

Ons Fonds is een gezamenlijk initiatief van en voor ondernemend Bodegraven-Reeuwijk en de gemeente om samen het ondernemersklimaat te versterken. Via de OZB niet-woningen dragen alle eigenaren en gebruikers van bedrijfspanden een heffing af aan Ons Fonds. Deze heffing bedraag € 50 per € 100.000 WOZ-waarde.

Vereniging Bedrijventerrein Zoutman kan het geld van de ondernemers van Zoutman inzetten om het bedrijventerrein te verbeteren. Met dit geld is bijvoorbeeld glasvezel aangelegd en zijn beveiligingscamera’s geplaatst. De leden van de vereniging bepalen wat er wordt gedaan. Al het geld dat niet wordt uitgegeven, gaat naar het gemeentebrede fonds.

In 2021 vindt een evaluatie plaats van Ons Fonds en wordt bepaald of en in welke hoedanigheid de stichting wordt voortgezet.

Waar het geld de afgelopen jaren voor is ingezet:

  • Glasvezel aanleggen. Inmiddels ligt dit over het hele bedrijventerrein, maar nog niet overal tot aan de voordeur? De gemeente is bezig de bestrating te vernieuwen. Tijdens deze werkzaamheden is het mogelijk tegen een zeer voordelig tarief een glasvezelaansluiting van Rekam te krijgen. Neem voor meer informatie contact op met OPBR.
  • Beveiligingscamera’s ophangen. Deze hangen op verschillende plekken op het bedrijventerrein. Wil je de beelden inzien? Je kunt ze opvragen via een mail naar info@bedrijventerreinzoutman.nl
  • 3 AED’s opgehangen. Deze hangen op Va Bene fitness, Mediatech en Van Rijn
  • Het Keurmerk Veilig Ondernemen verdienen.
  • Groenonderhoud

Verder lezen

Recente dossierberichten