Laatste woord nog niet gezegd over ontwikkelingen Zoutman

Na de presentatie in de laatst gehouden inspraakraad boog de commissie Ruimte zich vorige week opnieuw over de plannen die ontwikkeld worden voor de uitbreiding en gedeeltelijke transformatie tot woongebied van het Reeuwijkse bedrijventerrein Zoutman.

Zowel de uitbreiding als de transformatie maken deel uit van een gecompliceerd proces en de commissieleden hadden tijdens de opiniërende bespreking dan ook nogal wat vragen aan wethouder Dirk-Jan Knol. Op niet alles kon hij direct een antwoord geven. Dat bracht de wethouder ertoe om het memo ‘Strategische uitgangspunten en keuzes’ voor nader beraad nog even terug te nemen.

Lees verder>>

Recente dossierberichten