Provincie gematigd positief tegenover 7 ha uitbreiding

Zoutman West is opgenomen op de provinciale lijst voor mogelijke nieuwe bedrijventerreinen. De Bedrijventerreinenstrategie Zuid-Holland ziet de ontwikkeling van nieuwe terreinen echter als uitzondering en denkt meer aan vullen van bestaande terreinen.

Een groot deel van de provinciale inzet op bedrijventerreinen zal gelijk blijven. De drie uitgangspunten van het provinciaal bedrijventerreinenbeleid blijven namelijk in stand:

  1. Evenwicht in vraag en aanbod
  2. Beter benutten en functioneren van bestaande bedrijventerreinen
  3. Verduurzamen en voorbereiden op de toekomst


Maar de strategie bevat ook voorstellen voor aanpassing van onderdelen van het provinciale Omgevingsbeleid. Deze strategie doet onder andere voorstellen voor nieuwe mogelijkheden op het gebied van compensatie van bedrijventerreinen, de status van de regionale bedrijventerreinenvisies, de introductie van woon-werk-akkoorden, de structurele inzet op leegstandsaanpak en een bredere inzet op duurzaamheid en energieverbruik.

Downloads

Recente dossierberichten