Nieuwe locaties overslag en loswal

In de afgelopen jaren kwam voor de overslag een locatie aan de Van Leeuwenhoekstraat op bedrijventerrein Zoutman in beeld. Een loswal nabij het nieuw te bouwen restaurant Elfhoeven viel af, omdat het onwenselijk was de smalle Notaris d’Aumerielaan voor het aan- en afvoerende verkeer te gebruiken. Op verzoek van de raad werd het onderzoek naar geschikte locaties voortgezet. Vorige week boog de commissie Ruimte zich over een nieuw voorstel aan het eind van de Van Leeuwenhoekstraat, op de plaats waar nu nog de bijenstal is gevestigd.

Het vinden van een goede locatie voor een loswal aan de Breevaart is nog een grotere opgave dan het vinden van een overslaglocatie. Het college legde de commissie twee mogelijkheden voor: locatie 1 in de bocht bij het begin van de Reeuwijkse Randweg en locatie 2 enkele honderden meters verder richting Gouda.

Lees verder>>

Recente dossierberichten