Integraal plan voor ontsluiting, uitbreiding en transformatie Zoutman

Tijdens de vierde bijeenkomst van Zoutman Verandert werd een geïntegreerde plankaart gepresenteerd. De projectleiders vroegen om afstemming qua ontsluiting, groen, water en bouwhoogte.

Bereikbaarheid

Volgens het plan zou Zoutman worden ontsloten met een duidelijke hoofdroute, een veilige hoofdfietsroute, dwarsstraten met een eigen karakter (maar wel zo groen mogelijk). De hoofdroute loopt rondom het bedrijventerrein en krijgt een extra aansluiting op de Reeuwijkse Randweg aan de westzijde.

Zoutman-West

De bedrijfskavels op Zoutman-West staan ingeschat op ca. 40 meter diep. In dwarsstraten is ruimte voor groen en water. Er komt een vrachtwagenparkeerterrein  en achter de Nieuwdorperweg is beperkt ruimte voor nieuwe woningen.

Downloads

Recente dossierberichten