Transformatie & uitbreiding

De gemeente is van plan om bedrijventerrein Zoutman uit te breiden en een gedeelte te transformeren naar wonen. De uitbreiding zal plaatsvinden naar het westen tot aan de Randweg. De transformatie vindt plaats in het oosten van het bedrijventerrein, tot aan de Pascalstraat. Er komt netto ongeveer 5 à 6 hectare bij, die vooral bedoeld is voor lokale, kleinschalige bedrijvigheid. Niemand zal worden gedwongen tot transformatie of verhuizing.

Maandag 7 december vond de vierde bijeenkomst plaats waarin ondernemers en omwonenden konden reageren op de concept-gebiedsvisies voor Zoutman-West en -Oost. In 2021 moeten alle ambtelijke en politieke voorbereidingen voor het vervolg van het project worden getroffen. In 2022 kunnen dan de eerste panden worden getransformeerd.

Uitgangspunten voor de uitbreiding naar Zoutman-West:

 • bij toevoegen van verharding wordt extra water gecompenseerd
 • De bestaande (gas)leidingen worden ingepast
 • Er komt een extra aansluiting op de Reeuwijkse Randweg
 • Er wordt naar een oplossing gezocht voor de volkstuinen
 • Er komt een buffer tussen het bedrijventerrein en de Nieuwdorperweg en de historische kavelrichting.

 

Uitgangspunten voor transformatie van Zoutman-Oost:

 1. Het blijft gemengd woon-en werkgebied. Geen eigenaar is verplicht te transformeren
 2. Er is aandacht voor meer groen en klimaatadaptatie
 3. Doelgroepen voor de woningen sluiten aan op de gemeentelijke woonvisie en dorpsvisie
 4. Het is mogelijk om extra bouwmogelijkheden te krijgen voor een tegenprestatie (bijv. investering in vergroening van de openbare ruimte)
 5. Parkeren moet weg uit de straat. Parkeerplekken zijn maatgevend voor het aantal woningen
 6. Bouwhoogtes aan de randen sluiten aan op de op de omringende bebouwing, verder van de Zoutmansweg mag hoger worden gebouwd

 

Kijk voor meer informatie op zoutmanverandert.nl