Ons Fonds

Ons Fonds is een gezamenlijk initiatief van en voor ondernemend Bodegraven-Reeuwijk en de gemeente om samen het ondernemersklimaat te versterken. Via de OZB niet-woningen dragen alle eigenaren en gebruikers van bedrijfspanden een heffing af aan Ons Fonds. Deze heffing bedraag € 50 per € 100.000 WOZ-waarde.

Vereniging Bedrijventerrein Zoutman kan het geld van de ondernemers van Zoutman inzetten om het bedrijventerrein te verbeteren. Met dit geld is bijvoorbeeld glasvezel aangelegd en zijn beveiligingscamera’s geplaatst. De leden van de vereniging bepalen wat er wordt gedaan. Al het geld dat niet wordt uitgegeven, gaat naar het gemeentebrede fonds.

In december 2020 vond een evaluatie plaats van Ons Fonds tijdens de Algemene Ledenvergadering. De resultaten…

Waar het geld de afgelopen jaren voor is ingezet:

  • Glasvezel aanleggen. Inmiddels ligt dit over het hele bedrijventerrein, maar nog niet overal tot aan de voordeur? De gemeente is bezig de bestrating te vernieuwen. Tijdens deze werkzaamheden is het mogelijk tegen een zeer voordelig tarief een glasvezelaansluiting van Rekam te krijgen. Neem voor meer informatie contact op.
  • Beveiligingscamera’s ophangen. Deze hangen op… Wil je de beelden inzien? Je kunt ze opvragen via…
  • AED’s opgehangen. Deze hangen op…
  • Het Keurmerk Veilig Ondernemen verdienen. Lees meer op de KVO-pagina
  • ?