Schouw 30 mei 2023

Op 30 mei j.l. heeft de periodieke schouw op ons bedrijventerrein plaats gevonden. In het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is het bedrijventerrein per fiets geïnspecteerd. De schouw vond plaats tezamen met ondernemers op ons bedrijventerrein, politie, brandweer, omgevingsdienst midden-holland en mensen van de gemeente. Ieder heeft vanuit eigen perspectief aangegeven welke aandachtspunten, zowel positief als negatief, zijn opgevallen.

Hoewel ons bedrijventerrein over het algemeen goed en veilig is, zijn er toch een aantal zaken die beter kunnen of zelfs anders moeten. Belangrijk, omdat we als ondernemers graag op een veilig en toegankelijk bedrijventerrein werken. We vragen dan ook aan iedereen aandacht voor het volgende.

Parkeren

Tijdens de schouw viel ons weer op hoeveel mensen hun auto parkeren op onveilige en zelf verboden plekken op het bedrijventerrein. Aan alle ondernemers dan ook het dringende verzoek hun medewerkers te vragen hier goed op te letten. Parkeer op een officiele parkeerplaats, ook al moet je dan misschien een stukje verder lopen naar je werk. En kun je met de fiets, brommer of openbaar vervoer; doe dat dan. Misschien kun je dat als ondernemers zelfs faciliteren voor je medewerkers. En parkeer natuurlijk op eigen terrein en niet op het terrein van je collega ondernemer. Zorg er ook voor dat parkeerplaatsen beschikbaar blijven. Ook op jouw eigen terrein, want als jouw medewerker niet kan parkeren op jouw terrein gaat deze op zoek naar een andere plek, en er zijn al zo weinig parkeerplaatsen. Ook zagen we illegaal geplaatste parkeerbordjes. Deze graag verwijderen. We willen jou als ondernemer vragen om parkeeroverlast te melden bij de gemeente, maar ook door te geven via info@bedrijventerreinzoutman.nl, zodat wij kunnen blijven inventariseren waar problemen zijn en dat meenemen in onze contacten met de gemeente.

Bewoning

Bewoning is gedeeltelijk toegestaan op ons bedrijventerrein. Het verzoek is om illegale bewoning te melden aan de gemeente of via www.meldmisdaadanoniem.nl

Ondermijning

We zitten als ondernemers niet te wachten op criminele activiteiten op ons bedrijventerrein. Helaas gebeurt dat soms wel. Het is belangrijk dat we hier met ons allen scherp op blijven. Graag dan ook het verzoek aan alle ondernemers om meldingen in het kader van ondermijning direct door te geven bij de politie, www.meldmisdaadanoniem.nl of via het bestuur van bedrijventerrein Zoutman.

Iedereen hartelijk bedankt voor jullie alertheid.