Jan Dirk van Bennekum neemt afscheid als voorzitter

Al sinds de oprichting van onze Vereniging Bedrijventerrein Zoutman (7 oktober 2011) is Jan Dirk van Bennekum bestuurder en voorzitter van de vereniging. Al meer dan 12 jaar dus. In al die jaren heeft hij veel voor ons bedrijventerrein betekend.

In de oprichtingsakte van de vereniging staat dat je maximaal 3 x 4 jaar bestuurder kan zijn. Het is nu dus moment voor Jan Dirk om het stokje over te dragen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 10 januari werd terug gekeken op Jan Dirk zijn periode als voorzitter.

Hij was direct betrokken bij het oprichten van de trekkingsgebieden en Ons Fonds. En in de periode dat Jan Dirk voorzitter was, hebben we onder andere het Keurmerk Veilig Ondernemen mogen ontvangen. Zijn activiteiten binnen het havenbedrijf Rotterdam en bekend zijn met parkmanagement was hierbij van belangrijke toegevoegde waarde.

Ook is er intussen cameratoezicht op het bedrijventerrein, is de overslagplaats gerealiseerd en nog veel andere zaken zijn intussen bereikt. Dat alles heeft bijgedragen aan het hoge niveau van ons bedrijventerrein, waarbij we een voorbeeld zijn voor andere ondernemersverenigingen.

Door zijn grote betrokkenheid bij Zoutman en het bedrijfsleven in Bodegraven-Reeuwijk gaan we Jan Dirk enorm missen. Al die jaren was hij het aanspreekpunt voor vele commissies, personen en ambtenaren binnen de gemeente.

Gezien zijn grote toegevoegde waarde voor ons bedrijventerrein al die jaren kennen we Jan Dirk als eerste ooit het erelidmaatschap toe voor de Vereniging Bedrijventerrein Zoutman. Zodat hij altijd met ons verbonden blijft.

Ron Hogendoorn neemt de rol van voorzitter van onze vereniging over.