Het uitgeefbaar oppervlak van Zoutman is 9,3 hectare groot (17,3 ha. bruto). Begrenzing: -> Edisonstraat -> Einsteinstraat -> Fokkerstraat -> Jan Tinbergenstraat -> Leeghwaterstraat -> Pascalstraat -> Pasteurstraat -> Van Leeuwenhoekstraat -> Entrees bedrijventerrein.

Er loopt een project om Zoutman in westelijke richting uit te breiden en in het oosten te transformeren tot wonen. Dit levert netto 5 à 6 ha extra bedrijventerrein op. Zie pagina.

 

Bestemmingsplan

Het bedrijventerrein is omgeven door twee stroken met woningen. De overgang van woonstroken en -gebied naar bedrijventerrein dient zo gelijkmatig mogelijk te verlopen. De maximale bouwhoogte in de periferie is overwegend gesteld op 7 meter. Naar het midden toe loopt die bouwhoogte op tot op maximaal 11 meter

Op het bedrijventerrein komen woningen voor. Zo heeft de bebouwing langs de Nieuwdorperweg met vrijstaande lintbebouwing in hoofdzaak een woonkarakter. Verspreid over het plangebied liggen vrijstaande en twee-onder-één kap woningen. Voor woningen worden praktijkruimten toegestaan van ten hoogste 60 m2 oppervlakte, waarbij de hoofdfunctie wonen zal zijn.

Voor bedrijfswoningen staat aangegeven, dat deze alleen worden toegelaten als woningen behorende bij woonwerkeenheden, waar maximaal milieucategorie 2 wordt toegestaan.

 

Als je een vergunning wilt aanvragen om iets aan uw pand te veranderen, kunt u terecht op…

 

Meer info: http://ruimtelijkeplannen.bodegraven-reeuwijk.nl/NL.IMRO.0595.BedrterZoutman10-BP80/t_NL.IMRO.0595.BedrterZoutman10-BP80_index.html

 

Milieuzones

Het bedrijventerrein is verdeeld in twee zones met een verschillende milieucategorie. Ten westen van de Pascalstraat geldt categorie 3, ten oosten categorie 2. Dit in verband met de gemengde bestemming van Zoutman-West als wonen en werken.

 

Omgevingswet

Bestemmingsplannen en vergunningsaanvragen zullen per 1 januari 2022 worden vervangen door een Omgevingsplan. Dit plan komt voort uit de Omgevingswet, die de ingewikkelde hoeveelheid regels en de bureaucratische vergunningsprocedures moet versimpelen en versnellen.