Bereikbaarheid

Bedrijventerrein Zoutman is goed bereikbaar met de auto vanaf de N11 en A12. Met de uitbreiding van het bedrijventerrein naar Zoutman-West wordt dit nog eens verbeterd met een extra aansluiting op de Reeuwijkse Randweg.

Aan de oostzijde van Zoutman wordt nagedacht over een herinrichting van de Zoutmansweg. Op 14 juli 2020 is een voorlopig ontwerp gepresenteerd door het college van burgemeester en wethouders met een voorkeur voor een 30 km-weg. Eind 2020 zou het college een definitief besluit nemen, maar dit is nog niet gebeurd. Het streven was in het eerste kwartaal van 2021 te starten met de werkzaamheden. Nog voor het einde van 2021 moet de nieuwe inrichting klaar zijn.

Vanaf station Gouda kun je de bus pakken naar bedrijventerrein Zoutman: Arriva bus 178 naar Bodegraven (halte Zoutmansweg, 15 minuten) of Arriva stadsbus 1 (halte Zuiderwerf, Gouda, 11 minuten). Voor bushaltes geldt dat je respectievelijk vijf tot tien minuten loopt tot je aan de rand van het bedrijventerrein bent. Daarna loop je tot maximaal 10 minuten naar het adres van je bestemming. 

Vanaf station Bodegraven gaat Arriva bus 178, die er in de spits 22 minuten over doet om bij halte Zoutmansweg te komen. Streven is dat eind 2021 de trein in Bodegraven tijdens de spits elk kwartier rijdt in plaats van elk half uur.

In de afgelopen jaren zijn er plannen geweest om op bedrijventerrein Zoutman een overslagplaats te vestigen voor om het zware vrachtverkeer in het plassengebied te verminderen. In 2019 stelde het college van burgemeester en wethouders voor de vrachtwagenparkeerplaats op de Van Leeuwenhoekstraat hiervoor te gebruiken. Na kritiek van ondernemers en raadsleden begin 2020 is niets meer gebeurd.